Тридесет и пет години от създаването си отпразнува Детска градина „Пролет” – 35 години мъдрост, богата история и сбъднати мечти. Празник за цялата община Костинброд. ДГ ”Пролет” е открита през март 1982 г. като ЦДГ №4 „Тодор Спасов” с шест групи. От март 1992г. ЦДГ №4 „Тодор Спасов” се преобразува  в ЦДГ „Пролет”. През юли 2008г. в ЦДГ ”Пролет” се открива една яслена група и се създава ОДЗ ”Пролет”. Във връзка с новия закон за предучилищно и училищно образование ОДЗ ”Пролет” беше преименувано на Детска градина „Пролет”. Днес детското заведение има седем групи, от които една яслена. Възпитанието и обучението на 215 деца е поверено на 13 педагози, 3 медицински сестри и 17 служители. Персоналът на детската градина се състои от квалифицирани, отговорни и иновативни хора, приели работата с деца като своя мисия. Целта на колектива е да продължи да утвърждава името на детското заведение, като място, където децата се чувстват щастливи, сигурни и жизнерадостни. Много бяха желаещите да присъстват на юбилейния концерт на детското заведение.
 

Сред дошлите да уважат колектива и възпитаниците на ДГ „Пролет” бяха: кметът на община Костинброд Трайко Младенов, народният представител в 44-то Народно събрание Валентин Милушев, председателят на Общински съвет д-р Атанас Тенев, заместник–кметът на община Костинброд Любен Кънчев, директори на учебни заведения и др. На 31 май от 17.00 ч. в голямия салон на НЧ „Иван Вазов – 1947” децата и техните учители сътвориха едно приказно вълшебство. Децата от всички групи играха, пяха и танцуваха пред многобройна публика. Родители, гости и приятели ги аплодираха за техните прекрасни изпълнения и умения.

 

 

Празнична програма бе представена в 3 части със сценарий на ДГ „Пролет”, хореография – Ева Цонева, музикално оформление – Елена Гатева, режисьор – Митко Димитров, диктор – Емил Пепелярски: I част – семейство; II част – детската градина и III част – мечтатели. В програмата участваха: децата от яселна група: Медицинската сестра – Валя Лозева, пом.възпитателят – Малина Тодорова и Надя Спасова; децата от първа група: учителите – Елена Гатева и Петя Точева, пом.възпитателят – Татяна Коева; децата от втора група: учителите – Дафинка Митова и Маргарита Величкова, пом.възпитателят – Мая Аначкова; децата от трета група: учителите – Албена Манолова и Славянка Кирова,  пом.възпитателят – Валя Гергинова; децата от четвърта “а” група: учителите – Мария Иванова и Гюргена Николова, пом.възпитателят – Людмила Петрова; децата от четвърта “б” група: учителите – Емилияна Георгиева и Павлина Милева, пом.възпитателят – Румяна Миланова; децата от филиал с. Голяновци: учителите – Лидия Мазганова и Христина Славова, пом.възпитателят – Стоянка Гаврилова.

 

Колективът на ДГ „Пролет“ бе удостоен с Почетен плакет със знака на Община Костинброд. Честта и удоволствието да връчи почетния знак на директорката на  детското заведение Краса Крилашка имаше председателят на Общински съвет д-р Атанас Тенев. Г-н Трайко Младенов поднесе на г-жа Крилашка поздравителен адрес, в който се казва: „ДГ „Пролет“ е част от историята на община Костинброд, тя е част от културно-образователната идентичност на общината. 35 години градината ни последователно и всеотдайно е градила бъдещо на общината – бъдеще, което ще очертае пътя на детската градина в следващите десетилетия! Да и пожелаем да бъде силна, устойчива, да ражда таланти и да бъде неспокоен, но сигурен дом за децата, както и за техните възпитатели, които осъществяват достойно своята мисия! Пожелавам ви творчески успехи, които да мотивират благородния ви труд. Нека вашата обич и упоритост да светят и будят младите умове и уверено да ги водят по пътя на знанието.”

4859 посещения общо 1 посещения за деня
35 години на детската градина “Пролет”, гр. Костинброд