Конните надбягвания са един от най-древните спортове, който датира още от праисторическите номадски племена в Централна Азия. Именно те първи са опитомили конете през 4500г. пр. н.е. Хиляди години конните състезания процъфтявали като спорт на кралете и благородниците.
На 23.09.2017 г. от 11:00 часа за първи път в с. Чибаовци, община Костинброд в махала Краище се проведоха конни надбягвания. Организатори на състезанието са г-жа Искра Лазарова – кмет на с. Чибаовци, г-н Славчо Митров от с. Гара Бов, община Своге и г-н Красимир Раденков от с. Свидня, община Своге. 


Старта на състезанието започна с един обряд, който включва подхранване на конете с  хляб и мед. Участие в проявата взеха поне 15 състезатели. За всички участници бяха предвидени грамоти, а за победителите парична награда и медали. Първото място спечели кон Кокона, на второ място се класира кон Зоро, на трето – кон Олимпия, а на четвърто – кон Лош.
На състезанието присъстваха: д-р Атанас Тенев – председател на ОбС Костинброд, г-жа Гергана Величкова – кмет на с. Опицвет, г-н Добри Тодоров – кмет на с. Дръмша, г-жа Бистра Боянова – мл. експерт “ОП и П и връзки с обществеността”, гости и жители на с. Чибаовци.

6955 посещения общо 1 посещения за деня
Конни надбягвания в с. Чибаовци