Една особено тревожна тенденция се наблюдава през последните години сред българските деца – все по-голям е процентът на тези, които започват да употребяват наркотици периодично. Причини за това са няколко фактора на влияние, които кампанията „Живей чисто“ на комисията „Антидрога“ към се опитва да избегне в община Костинброд.

Основна цел на Комисията през 2017 година бе във всяко училище, културен или социален център на територията на общината да се формират групи за превенция на този проблем, който, за съжаление, от ден на ден става все по-актуален. Броят на зависимите стремглаво расте. Всичко това налага превенцията да започне още в началния етап на образователната степен. Все по-рязко се снижава възрастта при първоначална злоупотреба с тютюн, алкохол и наркотици.

Постоянна цел на община Костинброд е чрез тази комисия у учениците да се формира отрицателно отношение към новите социални предизвикателства, децата да добиват трайни навици и умения за здравословен начин на живот и да се стимулира у тях силата да устояват на изкушението от окръжаващите ги порочни влияния. Основната ни идея е да им бъдат предлагани адекватно достатъчно други алтернативи, с които да се формира правилния им мироглед.

На 7 декември 2017г. в малкия салон на НЧ ”Иван Вазов-1947” град Костинброд се проведе годишен отчет на Комисията за борба с наркотиците и кампанията „Живей чисто”.

На срещата, организирана от г-н Любен Кънчев – зам.-кмет на община Костинброд, взеха участие представители от РУ на МВР – Костинброд, директори на училища, детски градини и центрове на територията на община Костинброд.

Мерките за превенция през 2017г., които бяха презентирани от г-жа Тереза Власайкова – експерт по социални дейности и МКБППМН в община Костинброд, включваха :

Кратка история на кампанията „Живей чисто“, фестивали и спортни турнири с участието на логото на детелината.
Бяха споменати и част от извършените дейности, свързани с борба с наркотиците от училищата и социалните центрове на територията на град Костинброд. Отчет за своята дейност дадоха Първо ОУ „Васил Левски“, Второ ОУ“Васил Левски“, СУ „Д-р Петър Берон“, Дневен център за работа с деца на улицата и Центъра за обществена подкрепа „Промяна“. Набелязани бяха основните дейности и приоритетите на Комисията през новата 2018 година.

« на 26 »
7280 посещения общо 2 посещения за деня
Отчет на Комисията по превенция от наркотични зависимости „Живей чисто“