На срещата в малкия салон на НЧ ”Иван Вазов-1947” присъстваха г-н Александър Ненов – зам.-кмет на община Костинброд, г-жа Таня Иванова- началник отдел „Образование” в община Костинброд, г-н Светослав Иванов – директор на ПГВМСС „Св.Георги Победоносец”, г-жа Ваня Славчева- зам.-директор на СУ”Д-р Петър Берон” и г-жа Даниела Борисова – директор на Първо ОУ”Васил Левски”, представители на различните браншове от бизнеса в града и учителите от „Заедно в час” .

Срещата-дискусия продължи повече от час. Учителите презентираха на гостите различни инициативи и идеи на своите възпитаници.

Община Костинброд подкрепи три инициативи, като ще помогне за тяхната реализация. Г-н Ненов взе участие и прие да се включи в инициативите: Театрално студио “Мелпомена”, с цел да се подготвят театрални постановки на български и английски език.

Базар на институциите, с цел запознаване с функции на разнообразни български, европейски и световни институции и

Клуб “Гражданско общество”, с цел запознаване с дейността на институциите в страната (Общинска администрация, Общински съвет, Народно събрание).

Фирмите се включиха в другите интересни инициативи, като:

„Целенасочено обучение = продуктивни професионалисти”, с цел създаване на осъзнати инициативни и мотивирани професионалисти. Развиване на умения за комуникация и работа в екип, както и знания по английски език и финансова грамотност;

Класна стая на открито, с цел създаване на хармония и развиване на лидерски умения;

Първи годишен фестивал на чистотата – “Деа Диа”, с цел почистване на нерегламентираните сметища в и около Беледие хан, община Костинброд и Кариерен форум -за ученици от горен курс и младежи в града, с цел учениците да имат възможността да се запознаят с различни кариерни пътеки и да се информират относно възможностите след завършването на средното си образование.

Учителите от „Заедно в час”, заедно със своите възпитаници демонстрираха умело уменията си и впечатлиха гостите на срещата с професионализъм и креативност. Усилията им не останаха незабелязани и от гостите, което им гарантира успех в техните инициативи.

2185 посещения общо 1 посещения за деня
На 27.02.2018 г. учителите от „Заедно в час” организираха среща- дискусия „Търг на бизнеса” с представители на бизнеса в града и Общинска администрация – Костинброд