Днес на 28.02.2018г. се преустановява сметоизвозването на съдове за смет тип“Мева“ разположени в град Костинброд, които са по наряд.

Също така се преустановява в селата Градец, Царичина и Беледие хан, поради лошите метеорологични условия.
1732 посещения общо 1 посещения за деня
Съобщение