На тържественото отбелязване на 140-та годишнина от Освобождението на България и символична „първа копка”на Второ ОУ „Васил Левски” уважиха с присъствието си г-жа Росица Иванова – началник на Регионално управление по образование – София регион, г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд, д-р Атанас Тенев – председател на Общинския съвет, заместник кметове на общината – г-н Александър Ненов и инж. Габриела Георгиева, общински съветници- г-жа Даниела Станкова, общински служители, бивши и настоящи ученици на Второ ОУ”Васил Левски” с техните родители и близки.

Община Костинброд ще изпълни проект за енергийна ефективност на сградата на Второ ОУ „Васил Левски“ кв. Маслово, гр. Костинброд.

Мерките за енергийна ефективност на сградата ще включват следните параметри: топлинна изолация на външни стени и съпътстващи дейности за изпълнение на конструктивни елементи, подмяна на дограма, топлинна изолация на покрив, реконструкция на отоплителна система. Ще бъдат изпълнени и дейности за разширение и преустройство на сградата, което ще включва обособяване на санитарни възли.

Възпитаниците на училището представиха блестяща програма във възрожденски стил и получиха поздрави и аплодисменти. Талантливите деца, които са и от местното Читалище „Заря-1914“ с ръководител Екатерина Михайлова поздравиха гостите и изпълниха стихове и песни, посветени на Освобождението на България и на своя патрон Васил Левски.

След програмата от децата, г-жа Красимира Манова – директор на Второ ОУ”Васил Левски” поздрави всички присъстващи и даде думата на кмета на община Костинброд.

Г-н Младенов заяви, че приоритетно за община Костинброд е да се продължи обновяването и модернизирането на общинската образователна инфраструктура. След въвеждането на енергийно ефективните мерки през 2012 -2013 година в сградите на ОУ „Отец Паисий“ с. Петърч, НУ „Отец Паисий“ с. Драговищица, Първо ОУ „Васил Левски” сега следва въвеждане на енергийните мерки в сградата на Второ ОУ „Васил Левски“ ул. „Юрий Гагарин“, кв. Маслово, гр. Костинброд.

Началникът на Регионално управление по образование – София регион, подчерта, че Второ ОУ”Васил Левски” е единственото училище с цялостна реконструкция в София област в момента. Г-жа Иванова пожела успех на изпълнителите на проекта.

Община Костинброд цели с ремонтните дейности в училищата да повиши енергийната ефективност и това да доведе до по-малко разходи за енергопотребление. С изпълнение на дейностите по проекта ще се даде нов облик и модерна визия на училището в кв.Маслово, гр.Костинброд, като осигури комфортни условия за учене, занимания, игри на своите ученици, както и подобряване условията на труд за преподавателите и служителите.

„Специално избраната дата, вълнуващата церемония и слънчевия зимен ден са все добри поличби за предстоящите дейности.”, заяви г-жа Красимира Манова- директор на Второ ОУ”Васил Левски”.

Пожелаваме успех на проекта и скоро да открием вече новата реконструирана сграда в кв.Маслово.

29567 посещения общо 1 посещения за деня
На 3 март- Националния празник на Република България, в град Костинброд се състоя символична „първа копка” за ремонта и обновяването на сградата на начален етап на Второ ОУ „Васил Левски” в кв.Маслово