Приключени са дейностите по улица „Герена“, където е обособена и зoна за отдих, с поставянето на беседка. Изцяло е асфалтирана и улица „Хаджи Димитър“. Сменена е цялата подземна и надземна инфраструктура.

В продължение на последователната си и целенасочена политика за подобряване на пътната инфраструктура и в изпълнение на Инвестиционната програма през 2018 г. свързана с ремонт и асфалтиране на пътната инфраструктура в града и населените места, община Костинброд завърши дейности по асфалтиране на двете улици в Първи район.

Така в последните няколко месеца, освен горепосочените улици, жителите на Първи район преминават и по асфалтираната улица „Янтра“.

11235 посещения общо 1 посещения за деня
Изцяло рехабилитираните улица „Герена“ и улица „Хаджи Димитър“ в Първи район, град Костинброд са готови!