Заповед за провеждане на търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя №РД-15-151/13.09.2018

660 посещения общо 1 посещения за деня
Заповед за провеждане на търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя №РД-15-151/13.09.2018
Размер на шрифта
Промяна на контраста