Предстояща информационна среща на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) в община Костинброд на 13.11.2018г., която ще е посветена основно на процедури  „Насърчаване на предприемачеството “, „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, и какво ще се отвори за кандидатстване до края на годината по Оперативните програми и Програма за развитие на селските райони. Всички заинтересовани страни  са поканени.

Анонс

Програма

1276 посещения общо 1 посещения за деня
Предстояща информационна среща на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) в община Костинброд на 13.11.2018г.