Във връзка с постъпила в последния момент информация за спешен – неотложно авариен ремонт, Община Костинброд уведомява гражданите, че на дата / 27.03.2019 г. /- сряда, съгласно уведомително писмо вх. №П-В-284/18.03.2019г. от Железопътна секция София към ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“, поради влошеното техническо състояние на жп прелеза от 09.00 часа до 15.00 часа на 27.03.2019г. ще бъде извършен авариен ремонт на прелезната настилка и железния път на жп прелеза на км 15+050 в междугарието Волуяк-Храбърско (спирка Бригадир).

Движението на ППС през жп прелеза ще бъде прекъснато и ще се извършва по обходен маршрут.

22067 посещения общо 1 посещения за деня
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !!!!!