УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД,
В продължение на получено в деловодството на общинска администрация Костинброд писмо от „БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД, „ПОДЕЛЕНИЕ ЗА ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ СОФИЯ“, с настоящото предоставяме на Вашето внимание проект на график за движение на влаковете, който ще бъде с преиод на действие от 15 декември 2019г. до 12 декември 2020 г.
Проект на график за движение на влаковете

1213 посещения общо 1 посещения за деня
Проект на график за движение на влаковете