УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД,
С настоящото ви уведомяваме, че във връзка със започване учебната година и увеличения пътникопоток, се въвеждат още два допълнителни курса, съоветно- 11:50ч. от с.Петърч и 12:40ч. от гр. София за делнично разписание, чието изпълнение започва от 24.09.2019г. /вторник/.

1253 посещения общо 2 посещения за деня
ДО ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД – ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ, ОТНОСНО ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ