Заявления за скици на земеделски земи за с.Безден, с. Богьовци, с.Голяновци, с. Градец, с. Драговищица, с. Дреново, с.Дръмша, с. Опицвет, с.Петърч, с. Понор, с.Бучин проход, с. Царичина, с. Чибаовци, община Костинброд, област Софийска може да подавате:

✔ в Агенция по геодезия, картография и кадастър на адрес: ул. Мусала №1, ж.к. Павлово, гр. София на гише №5;

✔в Общинска администрация-Костинброд на адрес: гр. Костинброд, ул. Охрид №1, ет.3, стая 37 /в приемните дни: вторник и четвъртък/

✔при правоспособни лица с дейност по административно облужване, съгласно чл.56 от ЗКИР.

За повече информация в сайта на община Костинброд:

СЪОБЩЕНИЕ

4634 посещения общо 2 посещения за деня
ВАЖНО ! Заявления за скици на земеделски земи