В писмо до НСОРБ представителят за България на Детския фонд на ООН – УНИЦЕФ Д-р Джейн Муита изразява признателността на международната организация  за неуморната работа на българските общини в тясно сътрудничество с правителството и Националния оперативен щаб, която допринася за спасяването на човешки животи, за подкрепата на работниците от първа линия и за отговора на нуждите на най-уязвимите групи от населението.

Въпреки че цялостното и дългосрочно въздействие на кризата е все още неясно, опитът показва, че при всяка криза децата и най-уязвимите понасят най-тежко последиците. УНИЦЕФ високо оценява и подкрепя всички усилия за гарантиране здравето, сигурността и продължаващото образование на децата, както и за помощ на семействата в грижата им за децата и покриването на техните нужди.

УНИЦЕФ обръща особено внимание на мерките, предприети за справяне с кризата на местно ниво. На базата на информацията, предоставена от самите общини в специалния раздел на интернет страницата на НСОРБ „COVID-19 – Грижата на общините“ експертите на организацията са изготвили  първоначален преглед на мерките и инициативите на българските общини в отговор на кризата.

С първоначалните данни от мониторинга и писмото можете да се запознаете от прикачените файлове.

https://www.namrb.org/unicef-dava-visoka-ocenka-na-obshtchinskite-iniciativi-v-otgovor-na-covid-19-v-balgariia

502 посещения общо 1 посещения за деня
УНИЦЕФ дава висока оценка на общинските инициативи в отговор на COVID-19 в България