Във връзка с осъществяване на строително-ремонтни дейности на ПС „Хаджия“ част от обект: „Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на с.Петърч, община Костинброд“ на основание чл.44. ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.19. ал.1, т.2 , ал.2. т.5 и чл.23 от Закона за пътищата и чл.5, т.1 от Наредбата за управление на общинските пътища на община Костинброд и чл.4. ал.1, т.2, т.8, т.11, т.15, т.16 , чл.6. ал.1 от Наредба за обществения ред на територията на община Костинброд,

НАРЕЖДАМ:

За времето от 08:00ч. на 23.02.2021г. /вторник/ до 17:00ч. на 04.03.2021г. /четвъртък/ включително да се преустанови движението на ППС по улица „Спортист“, с.Петърч.

1.1 Движението на ППС-та да се осъществява по обходните улици и пътища в съответствие с правилата за движение, както следва:

1.2. Обходен маршрут 1 : ул. „Ален мак“- „Първи май“

1.3. Обходен маршрут 2: ул. „Хан Аспарух“, SFO 1401 /”Костинброд-Петърч-Безден“/-ул. „Първи май“

2. Заповедта да се съгласува с РУ – Костинброд за оказване на необходимата помощ и съдействие по компетентност.

2891 посещения общо 1 посещения за деня
ВАЖНО❗️❗️❗️ ЗАПОВЕД на кмета на община Костинброд № РД-05-82/ 22.02.2021г. гр.Костинброд