На 1 март община Костинброд празнува Ден на самодееца.
Поздравителен адрес от кмета на община Костинброд и Председателят на Общински съвет до всички читалищни дейци и самодейци!
611 посещения общо 1 посещения за деня
1 март – Ден на любителското художествено творчество