Официално, в присъствието на г-жа Николина Ангелкова – народен представител от София област, се подписа договор за реализирането на проект „Пристрояване и реконструкция на Детска градина “Виолина”.

Проектът е на стойност 459 700 лв. без ДДС и предвижда изграждане на допълнително застрояване от 64 кв.м., с цел обособяване на ново помещение за яслена група и топла връзка между двете сгради.

Във финансирането влизат проектиране, строително- монтажни дейности и авторски надзор. След реконструкцията на детската градина ще се разкрият 1 яслена група и 4 градински за децата от село Петърч.

След подписването на договора г-н Трайко Младенов заведе на място изпълнителите и г-жа Николина Ангелкова.

На огледа на обекта присъстваха инж. Теодора Гогова и г-н Александър Ненов- заместник-кметове, д-р Атанас Тенев – председател на Общински съвет- Костинброд и г-н Борислав Борисов- кмет на село Петърч.

1708 посещения общо 1 посещения за деня
Днес, 2 март 2021, кметът на община Костинброд г-н Трайко Младенов подписа договор с фирмата-изпълнител за ремонт на ДГ “Виолина” в село Петърч