Официално, в присъствието на г-жа Николина Ангелкова – народен представител от София област, се подписа договор за реализирането на проект „Изграждане, пристрояване и реконструкция на детски градини и училища 2020 – 2022“, одобрен от Министерство на образованието и науката.

Проектът е на стойност 2 301 685, 00 лв. и предвижда изграждане на двуетажна детска градина за шест групи, две от които яслени.
Във финансирането влизат проектиране, строително- монтажни дейности, авторски надзор, обзавеждане и оборудване. Новата детска градина ще разкрие 128 нови места за деца.

След подписването на договора г-н Трайко Младенов- кмет на община Костинброд заведе на място изпълнителите и г-жа Николина Ангелкова.

На огледа на обекта присъстваха инж. Теодора Гогова и г-н Александър Ненов- заместник-кметове на община Костинброд и г-н Борислав Борисов- кмет на село Петърч.

1858 посещения общо 1 посещения за деня
Днес, 2 март 2021, в община Костинброд се подписа договор между община Костинброд и изпълнителите на новата детска градина в центъра на град Костинброд