Проект “Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на селата Драговищица и Голяновци, община Костинброд”. Обособена позиция 1: „Частична подмяна на улична водопроводна мрежа на село Драговищица, община Костинброд“, които стартира работа преди един месец получи още едно финансиране от 1 мил. 300 хил. лв.

Обектът се финансира чрез програмата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за подпомагане на общините в Република България, със средства от държавния бюджет при реализирането на инвестиционни проекти за реконструкция, модернизация и изграждане на водоснабдителни системи и съоръжения за подобряване на водоснабдяването на населените места.

Обектът за „Частична подмяна на улична водопроводна мрежа на с. Драговищица, община Костинброд” през 2020 г. получи частично финансиране в размер 580 503.00 лева и през 2021г. още 1 300 000 лв.

Така второто най-голямо село в община Костинброд за по-малко от две години ще поднови изцяло водопроводната си мрежа.

20659 посещения общо 1 посещения за деня
Министерството на регионалното развитие и благоустройството отпуска още 1 300 000 лв. за доизграждането на водопровода в село Драговищица