Днес с решение на министерски съвет правителството отпусна 1 656 831 млн. лева на община Костинброд по Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022 година, одобрена с Решение № 543 от 03.08.2020 година на Министерски съвет.

По -малко от месец след подписване на договорите с изпълнителите на община Костинброд са отпуснати средства за два обекта:

1. За проектиране, строителство и авторски надзор  на обект „Изграждане на двуетажна детска градина за шест групи в УПИ I-2757, кв.100 по плана на гр.Костинброд“ – 1 381 011 лева. Детската градина ще се намира в центъра на град Костинброд в сграда предназначена още от 90-те години за тази цел, но така и не е осъществена , като реализиран обект.

Предвижда се изграждането на двуетажна сграда за шест групи , две от които яслени. Проекта включва още изграждането на две пристройки и двор с детски площадки.

2. За проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Пристрояване и реконструкция на детска градина „Виолина“ в УПИ I- „За детска градина“, кв. 42А, с. Петърч“ – 275 820 лева.

Предвижда се изграждането на допълнително застрояване с цел обособяване на ново помещение за яслена група и топла връзка между двете сгради.

Отпуснатите средства са за авансови плащания по сключени договори с изпълнител за двата обекта. Дейностите по договорите включват изработване на инвестиционен проект, осъществяване на авторски надзор и строително монтажни работи.

Община Костинброд е одобрена за цялостно финансиране на двата проекта, като общата стойност за детската градина в гр. Костинброд е 2 999 990 лева, а за детската градина в с. Петърч е 600 000 лева.

Община Костинброд изказва своята благодарност на правителството на Република България, в частност на Министерство на образованието и науката за реализирането на добра образователна програма и инфраструктура към нея в малките населени места.

Община Костинброд ще реализира проекти така нужни за младите семейства. Само за 2020 година по данни на ГРАО на територията на община Костинброд са родени 143 деца, а общият брой на записаните в детските градини е 610 деца. Капацитетът в досега съществуващите градини е изчерпан и надхвърлен. През 2023-2024 години предстои задължителен прием на 4 годишните деца. С днешните решения на правителството се осигурява бъдеще на нашите децата.

12212 посещения общо 1 посещения за деня
Община Костинброд получи финансиране от Министерски съвет за изграждането на две детски градини в град Костинброд и село Петърч