Официалната церемония се проведе онлайн по инициатива на министър Деница Сачева. Тя е по повод Световния ден на социалната работа- 16 март.

В осемте категории на конкурса бяха отличени над 80 социални работници от системата на Агенцията за социално подпомагане, социалните услуги към общините и общинските администрации.

„Бих искала да благодаря на всички социални работници за професионализма, всеотдайната работа и проявения кураж при изпълнението на мерките за подкрепа на гражданите в условията на пандемия от ковид-19. С труда си отново доказахте, че работата на социалния работник не е само професия, а кауза, която носите в сърцето си. Кауза – която изисква емпатия, себеотдаване, състрадание и съпричастност.“ – заяви министър Сачева.

Номинираната и присъдена грамота е за г-жа Светослава Иванова – Директор на Дневен център за работа с деца на улицата – гр. Костинброд. Госпожа Иванова е директор на социалната услуга в община Костинброд от 01.08.2008г. до днес.

Завършила е висшето си образование „Социология и социална антропология“ в Нов Български Университет.

Като директор на ДЦРДУ работи съвместно с институциите „Дирекция социално подпомагане” – гр.Костинброд, МКБППМН – Община Костинброд и учебните заведения, намиращи се на територията на общината, също така и с Общинска администрация – гр.Костинброд.

Дейността на директора на ДЦРДУ е насочена към глижиране и поставяне интересите, благополучието и безопасността на детето на преден план. Да бъде в помощ и подкрепа, да насърчава и мотивира, да вярват в себе си и в собствените си възможности и да взима правилни решения.

Услугите в Дневния център за работа с деца на улицата имат за цел да подпомогнат социалната интеграция и адаптацията на децата на улицата, да подкрепят и подпомагат семействата в грижите за децата им, да повишат капацитета на семейството, да развият родителските умения и по този начин да предотвратят изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции. Успешно с всичко изброено се справя г-жа Светослава Иванова като директор на най-старата социална услуга в община Костинброд.

Поздравления!

5683 посещения общо 1 посещения за деня
Министерство на труда и социалната политика връчи първите награди „Социален работник на годината – 2021“. Община Костинброд получи грамота от министър Деница Сачева. Номинацията е за Светослава Иванова – директор на Дневен център за работа с деца на улицата – Костинброд