Г-жа Наташа Димитровска – заместник – кмет на община Търговище, г-жа Мария Спасич – общински съветник в община Търговище, г-н Радоица Кушиц – мениджър проект, служители от община Търговище и членове на доброволно формирование за овладяване на бедствия и кризи участват в тридневно обучение по проект „Прилагане на smart политики за управление, мониторинг и превенция на околната среда”.

Днес ръководството на община Търговище, Република Сърбия бе прието в кабинета на кмета на община Костинброд, г-н Трайко Младенов. На срещата присъстваха и зам.-кметовете инж. Теодора Гогова и г-н Александър Ненов.

Договорът между двете общини е в изпълнение за безвъзмездна помощ RD-02-29-216/03.12.2020 за проект № CB007.2.31.141

Implementation of smart policies for management, monitoring and prevention of the environment / Прилагане на smart политики за управление, мониторинг и превенция на околната среда”/ , финансиран по Програма за ТГС Интеррег – ИПП България – Сърбия.

Проектът цели съвместно внедряване на интелигентни политики за управление, мониторинг и опазване на околната среда в трансграничния регион на общините Търговище, Р. Сърбия и Костинброд, Р. България. Изпълнението му ще донесе ползи за над 22 000 души, които живеят от двете страни на границата. С изпълнението на планираните учения, създаването на обща платформа за обмен на данни и закупуването на специализирано оборудване, заложени в проекта, целим да постигнем по-бърза и ефективна реакция в случай на възникване на извънредна ситуация. Същевременно с осъществяването на обмен на добри практики, както и приемането на европейски стандарти целим засилване на политиките в областта на околната среда, водейки до устойчивост при опазването на околната среда. До края на 2022 година община Костинброд по проекта ще се закупи техника за защита от бедствия и аварии.

Днес участниците в проекта посетиха Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“- гр. Костинброд. В пожарната в град Костинброд гостите от Сърбия се срещнаха с началника на РСПБЗН – Главен Инспектор Никола Стоичков. След като разгледаха част от оборудването в районната служба, делегацията от Сърбия видя и помещението, в което е ситуирано Доброволно формирование „Феникс“ и оперативния център за видеонаблюдение на община Костинброд.

Проектът между двете общини предвижда да бъдат проведени 6 обучения, обхващащи всички целеви групи и заинтересовани страни. От българска страна обученията се провеждат в малкия салон на НЧ „Иван Вазов-1947“.

Двете общини предвиждат създаване на трансгранична мрежа от доброволци и тяхното обучение за действия при бедствия и кризи. Увеличаване на знанията на населението за управление и реагиране в случай на бедствия и кризи, обществена ангажираност и осъзнаване на значението на защитата на околната среда като цяло, рационалното използване на природните ресурси и предотвратяването на риска от бедствия и аварии.

И не на последно място доставянето на техническо оборудване за превенция и реакции при бедствия, кризи и катастрофи.

Това е поредния спечелен проект по трансгранично сътрудничество на община Костинброд с братска община от нашата съседка – Република Сърбия.

„Прилагане на smart политики за управление, мониторинг и превенция на околната среда” между България и Сърбия ще се отрази положително на трансграничния район и местните общности.

Проектът ще увеличи шансовете на младите хора в намирането на решение и навременна реакция при кризи и бедствия.

8967 посещения общо 1 посещения за деня
Делегация от Република Сърбия е на посещение в община Костинброд, в дните 16-18 март 2022 г. по повод трансграничното сътрудничество между община Костинброд, Република България и община Търговище, Република Сърбия