1. За времето от 15:00 часа до 18:00 часа на 02.04.2022 година, се преустановява движението на МПС по улица „Охрид“ в участъка между улица „Обединена“ до улица „Надежда“.
2. За посочения по – горе период от време упоменатия пътен участък се обособява, като пешеходна зона. Единствените МПС, които се допускат да преминават през определената пешеходна зона са автомобили със специален режим на движение и Автомобили на ОбА – Костинброд .
3. В съответствие с т.1 от настоящата заповед, се забранява паркирането на МПС по улица „Охрид“ в участъка между улица „Обединена“ до улица „Надежда“ и всички подстъпи водещи до гореспоменатите участъци.
4. Обособява се зона за паркиране на моторни превозни средства /МПС/ в свободната площ намираща се в района на ЖП-Гара Костинброд, както и по ул. „Охрид“ в участъка между ул. „Надежда“ и ул.“Никола Й. Вапцаров“.
5. Във връзка с т.1 и т.4 от настоящата заповед , за посочения период от време определям обходен маршрут за движение на МПС-та в централната градска част на град Костинброд , както следва : от улица „Обединена“ по улиците : улица „Славянска“, улица „Христо Ботев“, улица „Георги С. Раковски“ и ул. „Надежда“. Забранява се паркирането на МПС – та на уличните платна и тротоарните площи по обходния маршрут.
645 посещения общо 2 посещения за деня
З А П О В Е Д № РД-05-63 от 01.04.2022г.