Европа има амбициозни енергийни цели, които са в съответствие с изпълнението на ангажиментите по Парижкото споразумение. Това ще включва както подобряване на цялостната ефективност на използването на енергия, така и значително увеличаване на използването на възобновяеми енергийни източници. Налице е значително публично финансиране, но само по себе си то не е достатъчно, за да се осъществи необходимият пълномащабен преход. Вместо това, публичните интервенции трябва да предизвикат участието на частния сектор и да увеличат инвестициите, но също така и да се справят с емисиите в публичния сектор. Публичните органи в цяла Европа проучват как най-добре да инвестират собствените си ресурси, както и как да предизвикат широки частни инвестиции и да дадат възможност на общностите и отделните хора да действат като потребители и да участват в енергийния преход.Поканени са проекти на Interreg Europe, които работят по темата за финансиране на възобновяемата енергия, като разглеждат теми като финансови инструменти, енергия на общността, обединяване на проекти и помощ за разработване на проекти.
Серия уебинари за финансиране на възобновяема енергия:

Финансиране на възобновяема енергия за публичния сектор –  28 април 2022 г. 
Мобилизиране на гражданско финансиране за възобновяеми енергийни източници –  05 май 2022 г.
На 28 април от 14:00 до 15:30 ч. централноевропейско време Платформата за политическо обучение ще бъде домакин на първия епизод от поредицата за финансиране на възобновяемата енергия, посветен на темата за финансирането на възобновяемата енергия в публичния сектор.
По време на този епизод ще се съсредоточим върху финансирането на ВЕИ в публичната сфера. По-специално на обединяването на проекти за намаляване на разходите и привличане на финансиране от трети страни. (т.е. как собствениците на обществени сгради могат да поставят фотоволтаици на сградите си и някой друг да плати за това?)
Какво можете да очаквате:
– Основна реч на Рейчъл Тюли за ключовите уроци от FIRESPOL за публичното финансиране на ВЕИ
– Казус на Мануел Нина от Go Parity за платформата Ponto Energia – следващ проект на BundleUp
– Казус на Анди Хънт от Съвета на Олдъм за финансиране на фотоволтаични проекти за обществени сгради от граждани (COALESCCE)
– Проучване на случай от Ана Мартинес Пинила от Енергийната агенция на Естремадура относно обвързването на фотоволтаични проекти за училища и здравни центрове (FIRESPOL)
Презентациите ще бъдат последвани от интерактивен дискусионен панел, на който ще можете да зададете своите въпроси относно финансирането на възобновяемата енергия в публичния сектор.
На 5 май от 14:00 до 15:30 ч. централноевропейско време Платформата за политическо обучение ще бъде домакин на втория епизод от поредицата за финансиране на възобновяеми енергийни източници, посветен на темата за мобилизиране на гражданско финансиране за възобновяеми енергийни източници.
По време на този епизод ще се съсредоточим върху финансирането на ВЕИ в частната сфера, с акцент върху мобилизирането на гражданско финансиране и какво могат да направят публичните органи, за да го улеснят.
Какво можете да очаквате:
– Основна реч от RESCOOP за създаване на възможности за използване на енергия от общността – насоки за възстановяване на властта
– Проучване на случай от Аластър Мамфорд от Съвета на провинция Девън за подкрепа на създаването и развитието на общности за ВЕИ (AgroRES)
– Казус от SUN Nordhessen за местното финансиране и участието на частен капитал (FIRESPOL) – TBC
– Казус на Чарлз Юсиф от Университета на Малта, Институт за устойчива енергия и Сандро Лаури от Агенцията за енергия и вода на Малта относно схема за общински ферми за слънчева фотоволтаична енергия (ZEROCO2)
Презентациите ще бъдат последвани от интерактивен дискусионен панел, на който ще можете да зададете своите въпроси относно мобилизирането на гражданско финансиране за възобновяеми енергийни източници
338 посещения общо 1 посещения за деня
На 28 април и 5 май Платформата за политическо обучение ще бъде домакин на поредицата за финансиране на възобновяемата енергия.