С двама въздържали се и 14 “ЗА” гласувалите общински съветници приеха капиталовата програма на община Костинброд за 2022 година. През изминалата седмица г-жа Анита Кръстанова- Директор на дирекция „ФСД” и главен счетоводител на община Костинброд представи чрез презентация бюджета за 2022г. На днешната сесия на общински съвет- Костинброд присъстваха г-н Трайко Младенов- кмет на община Костинброд, г-н Александър Ненов и инж. Теодора Гогова- зам.кметове на община Костинброд, кметове на населени места и кметски наместници. Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация и Закона за публичните финанси, публичното обсъждане е въведено като задължителен етап при формиране, изпълнение и отчитане на бюджета. Чрез годишния финансов план община Костинброд ще реализира цели и приоритети, ще реши конкретни проблеми, като с това ще се стреми да подобрява условията на живот и публичните услуги на територията на общината.

50529 посещения общо 2 посещения за деня
Днес 07.04.2022г. на извънредна сесия на Общински съвет- Костинброд беше приет общинският бюджет за 2022г.