Община Костинброд има намерение да кандидатства за финансиране от Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ за два проекта:
1.„Изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградата на I-во ОУ „Васил Левски“, гр.Костинброд“ – на стойност 432 128,92 лева с ДДС.
2.„Изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградата на II-ро ОУ „Васил Левски“, гр.Костинброд“- на стойност 490 410,19 лева с ДДС.
Предназначение на кредита ще бъде за внедряване на енергоспестяващи мерки: подмяна на дограма, топлоизолиране на външни стени и покриви, ремонт на покрив, подмяна на осветление, газифициране на обекта и изграждане на мълниезащита
На общественото обсъждане присъстваха: Кметът на община Костинброд – г-н Трайко Младенов, Председателя на Общински съвет – Костинброд – д-р Атанас Тенев, г-н Живко Георгиев и г-н Димитър Найденв – общински съветници, главният счетоводител на община Костинброд – г-жа Анита Кръстанова, г-жа Красимира Манова – Директор на II-ро ОУ „Васил Левски“, гр.Костинброд и г-жа Даниела Борисова – Директор на I-во ОУ „Васил Левски“, гр.Костинброд, служители в общинска администрация и граждани на община Костинброд.
„С изпълнение на двата проекта целим да подобрим условията за работа и обучение и да въведем енергоефективни мерки за подобряване на характеристиките на сградите, какъвто ефект постигнахме в другите две сгради на училищата“ сподели с присъстващите г-н Трайко Младенов – кмет на Община Костинброд.
8085 посещения общо 1 посещения за деня
На 20.07.2022г. от 15:00 часа в малкия салон на НЧ “Иван Вазов-1947” гр. Костинброд, на основание чл. 15 от Закона за общинския дълг, се проведе обществено обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен дълг от Община Костинброд.