Заместник-кметът на община Костинброд, г-н Александър Ненов участва във форум „Българските общини – постигане на европейски стандарт за качество на управлението на местно ниво“.
В рамките на форума, който се провежда във Велинград, на г-н Ненов бе връчен приза Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа.
Удостояването с престижната награда е признание за постигнатото високо качество на управление в общината, съгласно утвърдения европейски стандарт, основан на принципите за иновативно и добро демократично управление.
Форумът се организира от МРРБ и има за цел да бъдат представени добри практики за развитие и укрепване на местното самоуправление и местната демокрация в България.
В него участват членове на Националната платформа на партньорите за добро демократично управление на местно ниво, национални експерти, представители на НСОРБ, на българските общини, на МРРБ, на Съвета на Европа.
9399 посещения общо 1 посещения за деня
Община Костинброд бе отличена с Европейския етикет за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа