Община Костинброд спечли проект с наименование: “Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд в община Костинброд”. Финансирането е по Фонд “Социална закрила”, Целева програма “Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд”.
С изпълнението на проекта ще се подпомогне социалната дейност в община Костинброд чрез закупуване на нов неупотребяван лекотоварен автомобил за разнос на храна на нуждаещите се лица, които са потребители на услугата “топъл обяд”.
Общата стойност на проекта е на стойност: 39 600 лв., от които:
36 000 лв. – финансиране от Фонд “Социална закрила” и 10% – финансиране от община Костинброд
1937 посещения общо 1 посещения за деня
Нов автомобил ще доставя безплатна храна на 110 нуждаещи се в община Костинброд!
bg Български
X