231 посещения общо 1 посещения за деня
Официална церемония „Първа копка“ за откриване на обект: „Изграждане на инсталация за предварително третиране и компостираща инсталация за разделно събран зелен и биоразградим отпадък, разположени на територията на община Костинброд“.