Община Костинброд организира обучение на членовете на секционните избирателни комисии за произвеждане на избори за Народни представители на 02 март 2023 г., в големия салон на Народно читалище „Иван Вазов-1947“ гр. Костинброд.
Обучението бе задължително за председателите, заместник председателите и секретарите на секционните избирателни комисии.
Обучението се извърши от представители на Районната избирателна комисия – София област.
145 посещения общо 2 посещения за деня
На 24 март се проведе ОБУЧЕНИЕ НА СИК ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 02 април 2023 ГОДИНА