УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Уведомяваме Ви, че във връзка със служебни ангажименти на служителя, обслужващ изнесения офис в сградата на Общинска администрация Костинброд, ет. 1, стая №12 за приемане на документи за Агенция по геодезия, картография и кадастър, същият на 21.07.2023 г. няма да работи.

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство.

162 посещения общо 1 посещения за деня
С Ъ О Б Щ Е Н И Е