151 посещения общо 1 посещения за деня
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ЧЛ.20, АЛ.1 ОТ НЕО НА И ПРЕРАБОТЕНА И ДОПЪЛНЕНА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД