Публична покана с предмет: „ПОДДРЪЖКА НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД“
открита по Решение № РД-05-109/23.04.2014 г.. на кмета на община Костинброд.

Подробна информация за поканата и изискванията към участниците са публикувани на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9028558

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9028588

Документация

.fed файл

16.07.2015
Информация за извършени плащания

07.08.2015
Информация за извършени плащания

17.09.2015
Информация за извършени плащания

16.10.2015
Информация за извършени плащания

18.12.2015
Информация за извършени плащания

19.01.2016
Информация за извършени плащания

18.03.2016
Информация за извършени плащания

19.04.2016
Информация за извършени плащания

19.05.2016
Информация за извършени плащания

17.06.2016
Информация за извършени плащания

18.07.2016
Информация за извършени плащания

3197 посещения общо 1 посещения за деня
Публична покана с предмет: „ПОДДРЪЖКА НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД“