Публична покана

За избор на изпълнител за „Доставка и монтаж на детски комбинирани съоръжения и удъропоглъщаща настилка за нуждите на ОДЗ „Пролет“ гр.Костинброд

Подробна информация за поканата и изискванията към нея са публикувани на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9030531

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9030531

ДОКУМЕНТАЦИЯ

07.11.2014
Информация за върнати гаранции

2570 посещения общо 1 посещения за деня
Публична покана