🚓Районното управление на Полицията с нова визия!

👏Община Костинброд спечели проект по Националния план за възстановяване и устойчивост с наименование: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност” за Административна сграда – РУ Костинброд в УПИ XVI, за административна сграда на НАПС, гр. Костинброд“ Стойността на проекта за СМР е 681 082,06 лв с ДДС.

✅В рамките на настоящето проектно предложение Община Костинброд предвижда да изпълни дейности по въвеждане на мерки за Енергийна ефективност и мерки за оползотворяване на енергия от възобновяеми източници, насочени към енергийно обновяване на сграда за административно обслужване – РУ на МВР, гр. Костинброд, Община Костинброд.

✅Основните цели са:

🔹Подобряване на енергийните характеристики и достигане на клас на енергопотребление „А“ ;

🔹Топлинно изолиране на външни стени, което включва: топлоизолиране на фасадните стени от външната страна с топлоизолационни плоскости по утвърдена технология.

🔹Подмяна на външни прозорци и врати , включваща демонтаж на цялата фасадна дограма, без изключение и монтаж на нова дограма от PVC с минимум петкамерни профили, остъклени с троен стъклопакет с едно нискоенергийно стъкло(четири сезона), както и монтаж на входни врати от алуминиев профил.

🔹Топлинно изолиране на покрив, включващо полагане на топлоизолация на таванска плоча и цялостна подмяна на покривното покритие.

🔹Топлинно изолиране на под, включващо топлоизолиране на подовата плоча. 🔹Система за отопление – VRF – За повишаване ефективността на отоплението и климатизацията на сградата се предвижда да бъде монтирана високоефективна термопомпена система тип „въздух-въздух“(VRF система).

🔹Подмяна на осветление – Предвижда се подмяна на всички осветителни тела с LED тъй като са силно амортизирани и високо енергоемки спрямо сегашните технологии за осветяване. Също така се предвижда и външно фасадно LED осветление с прожектори за външен монтаж.

🔹Фотоволтаична система – Предвижда се изграждане на фотоволтаична система за производство на електрическа енергия за собствена консумация. Системата ще съдържа 35бр. фотоволтаични панели, инвертори, табла и цялата необходима инфраструктура за правилното функциониране на системата.

🚓Сградата на Районно Управление Костинброд не е ремонтирана от нейното построяване! Ръководството на община Костинброд поставя сред своите приоритети инвестициите в сферата на сигурността и подобряване работната среда на служителите на МВР!

⭐️Това е поредния спечелен проект, вследствие на упоритата работа на общинска администрация и добрата координация с държавните органи! Полицейското управление в Костинброд ще има своята модерна визия, отговаряща на бързото и динамично развитие на община Костинброд!

12237 посещения общо 1 посещения за деня
❗️ТРЕТИ ПОРЕДЕН СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ ОТ ОБЩИНА КОСТИНБРОД❗️