• 95 години НЧ “Георги Сава Раковски-1928“
  • 30 години ТШ “ Emidance”,
  • 15 години музикална школа “Омая”

На 14 декември пред препълнения салон на читалището в село Драговищица, децата от школите по изкуства при НЧ “Георги С. Раковски – 1928″ представиха изключителен и спиращ дъха танцово- музикален и театрален спектакъл „Мисията“.

Официални гости на събитието в с. Драговищица бяха г-н Трайко Младенов-кмет на община Костинброд, г-н Евгений Кирилов- кмет на с. Драговищица, Д-р Атанас Тенев- председател на общински съвет-Костинброд, г-жа Ябленка Трайкова и г-жа Анета Михалова-общински съветници, г-н Александър Ненов – зам.-кмет на община Костинброд, г-жа Румяна Аврамова – директор на ДГ „Детелина“, г-жа Юлияна Лозанова – директор на НУ „Отец Паисий“, г-жа Розалина Виденова-председател на НЧ “Георги С. Раковски -1928, директори на социални центрове, представители на читалища, бивши преподаватели в школите по изкуства, хора свързани с дейността на читалището, самодейци, родители и приятели.

През юни месец тази година НЧ “Г.С.Раковски – 1928” постави началото на честванията по случай 95-та годишнина на читалището с възпоменателния концерт “Първите”, където фокусът на концерта беше насочен към хората, които през далечната 1922г. решават да основат читалището. А заключителния концерт, по случай юбилея, ни разказа за първите заселници в село Драговищица.

Честването на юбилеят започна с литургия от отец Силуан и отец Тимотей в фоайето на читалището.

Официалното мероприятие започна със слово на г-жа Диана Михайлова- секретар на НЧ “Георги С. Раковски -1928” с. Драговищица.

На сцената на читалището беше поканена г-жа Розалина Виденова-председател на Н.Ч. “Георги С. Раковски -1928”, която отправи своя поздрав към всички присъстващи в салона и изчете Поздравителни адреси от всички изпратили своите поздравления за усърдната работа на всички работили по честването на юбилея.

В своята приветствена реч г-н Трайко Младенов- кмет на община Костинброд изказа благодарност към ръководството на НЧ “Георги С. Раковски – 1928″, с. Драговищица и заяви, че през следващата 2024 година бюджетът за култура в община Костинброд ще бъде увеличен! Защото всички читалища са будни и дейни! Децата на община Костинброд го заслужават!

Кулминацията на празничната вечер започна с танцово – музикалния и театрален спектакъл ”МИСИЯТА” с участието на:

  • Представителен танцов състав и клуб “ Креативни танци” при СУ „Д-р Петър Берон“ – гр.  Костинброд ;
  • Студенти специалност “ Съвременна хореография” при ЮЗУ “ Неофит Рилски”;
  • Първи италийски легион град Свищов.

Текст: Диана Михайлова

Музикален ръководител: Петя Живкова

Хореограф на спектакъла: Емилия Димитрова

Сценарист и режисьор-постановчик: Емилия Михайлова

След края на танцово- музикален и театрален спектакъл от сцената на НЧ “Георги С.Раковски-1928“ поздрави г-н Александър Ненов- зам.-кмет на община Костинброд.

Той заяви, че е горд със своето читалище и че именно тук е минало неговото детство!

Г-н Ненов връчи подаръци и букети на четири дами, даващи сърце и душа за развитието на читалището, а именно г-жа Диана Михайлова – секретар на НЧ “Георги С.Раковски-1928“, г-жа Емилия Михайлова- сценарист и режисьор на танцово- музикалния и театрален спектакъл, г-жа Емилия Димитрова – хореограф на Танцова школа „ЕмиДанс“ и г-жа Петя Живкова – музикален ръководител на певческа школа „Омая“.

Д-р Атанас Тенев- председател на ОбС-Костинброд връчи кошница с цветя на председателя на НЧ “Георги С.Раковски-1928“ – г-жа Розалина Виденова.

От сцената всички деца и ръководители бяха поздравени и от кмета на село Драговищица, г-н Евгений Кирилов, който заяви, че винаги ще бъде насреща, ще съдейства и помага за всичко от което се нуждаят. Село Драговищица предстои да бъде преобразен! – това обеща новия кмет с мандат 2023-2027 г.

95 години на възраждане, на всеотдайна, сърцата дейност на поколения читалищни дейци, будители и предани сподвижници, за да бъде съхранена българската духовност и традиция! 95 години Народно читалище „Георги Сава Раковски-1928“- с. Драговищица!

“Истина се никоги не покрива за всегда; тряба един добър ден да я извади на бял свят!”

– Георги Раковски

Честит юбилей!

10030 посещения общо 1 посещения за деня
На 14 декември 2023 НЧ “Г.С Раковски-1928”- с. Драговищица празнува троен празник