Националното сдружение на общините в България НСОРБ проведе дискусия, на която кметовете и председателите на Общински съвет- Костинброд, новоизбрани такива и такива с дългогодишен опит да обсъдят основните предизвикателства за мандат 2023-2027 г. пред местната власт, както и някои от най-важните задачи в началото на мандата. Югозападният район включва 52 общини: Столична община и общините от областите Благоевград, Кюстендил, Перник и Софийска област. В югозападния район са включени 2 големи общини с население над 50 хил. жители, 13 средни общини с жители от 15 до 50 хил. и 36 малки общини с под 15 хил. жители.

На заседанието присъстваха кметът на община Костинброд, г-н Трайко Младенов, председателят на Общински съвет- Костинброд, д-р Атанас Тенев и заместник-кметовете инж. Габриела Трайкова, инж. Теодора Гогова и г-н Александър Ненов. Цялото събитие бе с модератор г-жа Силвия Георгиева – изпълнителен директор на НСОРБ.
През първия ден от регионалното делегатско заседание кметът на община Костинброд, г-н Трайко Младенов беше лектор в панел „Управленчески умения и партньорства за местно развитие“, с теми: „Общината – икономически субект или подкрепящ местната икономика?“ и „Антикорупционните политики – нормативната рамка и практиката“. Г-н Трайко Младенов участва в панела заедно с г-н Владимир Москов – кмет на община Гоце Делчев.

През втория ден от регионалното делегатско заседание се очертаха важни специфики за 2024 г., като приемане програмата за управление за срока на мандата – до три месеца от полагането на клетвата, финално отчитане на нефинализираните европроекти за програмен период 2014-2020 г. – осигуряване на устойчивостта им, нова мащабна инвестиционна програма за общински проекти /до 2026 г./ за 4,2 млрд. лв. и достъп до европейски ресурс в размер на над 4,25 млрд. лв.

8982 посещения общо 1 посещения за деня
НСОРБ организира въвеждаща среща за изборни лица за мандат 2023-2027 за общините от Югозападния район на 9 и 10 януари 2024 г.