Публичното обсъждане на проектобюджет на Община Костинброд за 2024г. се организира за деветнадесети пореден път. Съгласно промените в Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за общинските бюджети и Закона за публичните финанси, публичното обсъждане е въведено като задължителен етап при формиране, изпълнение и отчитане на бюджета.

В информационния център, където заседава Общински съвет – Костинброд, г-жа Анита Кръстанова- Директор на дирекция „ФСД” и главен счетоводител на община Костинброд представи, чрез презентация бюджета за 2024г.

На обсъждането присъстваха г-н Трайко Младенов- кмет на община Костинброд, д-р Атанас Тенев- председател на ОбС-Костинброд, инж. Габриела Трайкова, инж.Теодора Гогова и г-н Александър Ненов- зам.-кметове на община Костинброд, общинските съветници: г-жа Даниела Станкова, г-жа Василена Ивкова, г-жа Ябленка Трайкова, г-жа Анета Михалова, г-н Валентин Делчев и г-н Мариян Младенов, кметове на кметства, кметски наместници и служители на общинска администрация- Костинброд.

С новия обоснован и балансиран Бюджет 2024 г. е осигурено ритмичното финансиране на звената и заведенията.

Предвидени са повече средства в сферата на образованието, здравеопазването, социалните дейности, културата, спорта и инфраструктурните обекти.

През 2024 г. общината ще реализира сериозна капиталова програма!

202 посещения общо 1 посещения за деня
На 22 януари се проведе публично обсъждане на проектобюджет на Община Костинброд за 2024г.