118 посещения общо 1 посещения за деня
ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА СТОПАНСКИЯ И НЕСТОПАНСКИЯ СЕКТОР ОТ ОБЩИНИТЕ СЛИВНИЦА, КОСТИНБРОД И БРЕЗНИК – ПОКАНА от Васко Димитров Стоилков – кмет на община Сливница