В края на 2023 година МРРБ отпусна средства на община Костинброд за реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на село Градец. На 20-ти декември 2023 г. беше подписано споразумение между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и общинска администрация-Костинброд, с което да бъде изграден 8 километра нов водопровод на мястото на амортизирания стар и непрекъснато авариращ настоящ интернитов водопровод.

Обектът се финансира чрез програмата на МРББ за подпомагане на общините в Република България, със средства от държавния бюджет при реализирането на инвестиционни проекти за реконструкция, модернизация и изграждане на водоснабдителни системи и съоръжения за подобряване на водоснабдяването на населените места.

Проект: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Градец, община Костинброд – ЕТАП 1 ” е на стойност 2 624136.00 лв. без ДДС и включва обновяване и доизграждане на водопроводната мрежа на с. Градец. Предвидената реконструкция е на довеждащите водопроводи и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на село Градец, община Костинброд, в обхвата на Техническите спецификации и инвестиционният проект.

Присъстващи на събитието бяха г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд, г-жа Искра Димитрова – кмет на село Градец, г-н Александър Ненов и инж. Теодора Гогова – зам.-кметове на община Костинброд, г-жа Валя Иванова – секретар на община Костинброд, г-жа Анита Кръстанова- главен счетоводител на община Костинброд, г-н Димитър Григоров – общински съветник, инж. Росица Итова– управител на „ВиК-София област“, г-н Живко Георгиев – управител на ВиК- Костинброд и жители на село Градец.

Като представител на фирмата изпълнител „МАРИДЕЛ 2012‘ ЕООД присъстваше г-н Васил Николов.

Отец Георги Михнев отслужи молитва за начало на строителната дейност и освети обекта.

Кметът на село Градец поздрави всички присъстващи, като пожела на строителите успех, бърза и ползотворна работа. Г-жа Искра Димитрова даде думата на кмета на община Костинброд, който заяви:

С активна работа от страна на община Костинброд и изпълнителите на проекта, в лице на ВиК-София област, този толкова важен за селото проект ще бъде факт през тази година. Вярвам, че днешната избрана дата за символична първа копка на Велики четвъртък ще ни даде успех. Предстои още много за село Градец, а именно реновирането на футболното игрище и здравният център, където ще изградим и основем Пенсионерски клуб, какъвто не е имало до сега. Когато жителите на село Градец имате кмет, който милее за селото и сплотена общност хубавите неща се случват. „ заяви г-н Трайко Младенов.

Думата беше дадена и на управителя на ВиК-София област, който призова всички жители за търпение по време на строително-монтажните дейности на фирмата изпълнител.

Инж. Росица Итова заяви: „Искам да поздравя цялото общинско ръководство за усилията, които положиха за спечелването на толкова нужния проект за село Градец. Сигурна съм, че с тази инвестиция селото ще има съвременен водопровод, с който ще прекрати дългогодишния режим на всички жители от село Градец.“

4493 посещения общо 1 посещения за деня
Днес, 2 май – Велики Четвъртък, в центъра на село Градец се състоя церемония „Първа копка“ на водопроводната мрежа