Делегация от община Костинброд посети Посолството на Република България в Унгария, българският културен дом, Българският православен храм „Св. Св. Кирил и Методий“ в Будапеща, и се срещна с българската общност в унгарската държава.

Делегацията от община Костинброд бе в състав:

Кметът на община Костинброд, г-н Трайко Младенов,

заместник.-кметовете инж. Габриела Трайкова, инж. Теодора Гогова и г-н Александър Ненов и общински съвет – Костинброд в състав:

-Председател на Общински съвет – Костинброд – д-р Атанас Тенев,

-Председател на Комисия по бюджет, финанси и общинска собственост /ИБФ /, г-жа Даниела Станкова,

-Председател на Комисия по местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция /МС/ инж. Красимир Дебеляшки,

-Председател на Комисия по устройство на територията, опазване на околната среда, селско и горско стопанство и зелени политики и възстановяване и устойчивост /УТ/, г-н Мариян Младенов,

-Председател на Комисия по благоустрояване и комунални дейности, транспорт, търговия, съобщения и туризъм /ТТСУ/, г-жа Анелия Велева,

-Председател на Комисия по икономическа и инвестиционна политика, приватизация и следприватизационен контрол и концесии /ИПСК/, г-н Димитър Григоров,

-Председател на Комисия по образование, наука, култура и вероизповедания /ОНК/, г-жа Ябленка Трайкова,

-Председател на Комисия по здравеопазване, социална политика. /ЗСП/, г-жа Василена Георгиева- Ивкова,

-Председател на Комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /ПУКИ/, г-жа Анета Михалова,

-Председател на Комисия по жилищно-спестовни влогове /ЖСВ/ г-н Валентин Делчев,

-Председател на Комисия по спорт и проблемите на младежта /СПМ/, г-н Борислав Здравков,

-Председател на Комисия по международни отношения и сътрудничество /МОС/, г-жа Мариела Средкова.

Посещението в унгарската страна е с активната помощ на посолството на Република България в Унгария. Посоката на община Костинброд е осъществяване на контакти с унгарски общини – с цел бъдещи съвместни проекти и побратимяване.

Още в първия си ден в столицата на Унгария – Будапеща представителите на община Костинброд се срещнаха с големия приятел на общината ни – г-н Йордан Тютюнков. Беше уточнено, че след гостуването в българското посолство г-н Тютюнков ще заведе делегацията в Мор и Чокакьо, чиито представители през 2023 г. гостуваха в град Костинброд.

На 13.05.2024г. делегацията от община Костинброд бе приета в посолството на Република България в столицата Будапеща, Република Унгария. Ръководството на община Костинброд и общински съвет – Костинброд се среща с Негово превъзходителство Христо Полендаков – Посланик на Република България в Унгария и зам.- посланикът, г-н Сергей Тасев.

Негово превъзходителство запозна гостите от община Костинброд с инициативи, които той е организирал в Унгария през последната година, като една от много инициативи на Посолството е за селекция от плакати от изложбата „Буквите на България – азбука на Европа“, която и до ден днешен краси сградата на булевард „Андраши“ № 115. Негово превъзходителство Полендаков заяви, че посреща за първи път толкова голяма българска делегация. Посланикът на Република България в Република Унгария предложи следващата среща с община Костинброд да бъде отново в Будапеща, но чрез представяне на изложбата за Оброчните кръстове в община Костинброд. С негово съдействие изложбата ще бъде изложена в българския културен дом в Будапеща в най-скоро време.

Кметът на община Костинброд представи община Костинброд като една бързо развиваща се община с много потенциал в туризма, доброто управление, реализиране на европейски проекти и не на последно място бизнеса на нейна територия. Кметът разказа, че община Костинброд в последните години има побратимена община в Република Италия, регион Сицилия и поводът на посещението е отново побратимяване, но с унгарска община. Г-н Трайко Младенов заяви, че в община Костинброд се намира и основно училище с изучаване на унгарски език, а именно Първо ОУ „Васил Левски“, Първи район, гр. Костинброд.

Представителите от община Костинброд декларираха пред посланик Полендаков готовността си да работят с унгарски общини във всички области обхванати от комисиите на общински съвет, чиито председатели участваха на работната среща. Общинската администрация притежава много опит в работата с различни европейски общини и има желанието да създава мрежа от населени места в различни държави, които да си партнират в различни обществени сектори и области.

Г-н Младенов благодари на посланика, че посреща костинбродската делегация така приятелски и с готовност за съдействия както преди 2 години, когато за първи път гостува при посланик Полендаков. Тогава представителите на общината ни присъстваха на откриването на българска чешма в района на Будапеща – Кищпещ, както и направиха първите си запознанства с българи живеещи от дълги години в Унгария. Тогава по покана на ръководството на общината ни в града ни гостува най-възрастната българка, която от 60 години живее в Унгария – доктор Николаева. Пред костинбродската общественост тя представи автобиографичната си книга.

На входа на посолството, в градинката пред сградата, Посланик Полендаков показа цъфналите български рози, подарени от делегацията на община Костинброд при предишното й посещение. Тогава с представители на българската общност бяха посадени български рози на различни места в Унгария, където носят в своите имена думичката българско.

Извънредният и пълномощен посланик на Република България разказа на делегацията за българския културен дом и Българския православен храм „Св. Св. Кирил и Методий“ в столицата на Унгария – Будапеща.

Седалището на Дружеството на българите в Унгария е важно място за обществен живот, култура и забавление. Културният дом е най-важното средище на общността. Място, където поколение след поколение се наследяват традиции и обичаи. Изграден е с даренията на 445 градинарски семейства и е притегателен център за разнообразни прояви. През 2004-2007 г. е извършена реконструкция на дома, осъществена с материалната подкрепа на унгарската държава. През последните няколко години се оказва тесен за целите и амбициите на общността, за предизвикателствата на новото време. Желанието да бъде създадено ново, модерно средище среща подкрепа както от българската, така и от унгарската държава. През 2019 година започва надграждането на нов културен дом, с модерна мултифункционална зала, подходяща за репетиции, изложби и конференции.

В Унгария може да се открие не една и две български следи, коя от коя по-любопитна. Една от тях е паметникът на Христо Ботев в двора на българския културен дом. Любопитен факт е, че именно в Дома заседава Кръглата маса на малцинствата, с която се подготвя малцинственият закон на Унгария от 1993 година.

В двора на новия културен дом се помещава и Българският православен храм „Св. Св. Кирил и Методий“. Повече от 70 години църквата въплъщава сплотеността на българите в Унгария, символ на едно живо, дейно малцинство. Освен че е важен паметник в историята на архитектурата, тя е и център на Западноевропейската българска епархия. Църквата носи името на българските светци и създатели на славянската азбука Св. Св. Кирил и Методий, които римокатолическата църква канонизира като светци-защитници на Европа.

Делегацията от община Костинброд се срещна и с българи, които освен свирещи пред българската общност учат унгарци, които искат да се запознаят със звученето на традиционно български музикални инструменти – как се свири на кавал и гайда.

В рамките на престоя в столицата на Република Унгария делегацията се срещна и с г-н Георги Марков – известен български политик, конституционен съдия /1994г.-2003г./ и политически анализатор, който живее в Будапеща. Познатият на всички българин разведе делегацията из Унгарския парламент в Будапеща.

Побратимяването между държави, или установяването на братски отношения, е важен и полезен процес, който може да донесе значителни ползи както на държавите, така и на техните граждани.

Това е бавен процес, с който община Костинброд се зае през март 2022 година с първото посещение в Унгария с участието си в проект по програма “Европа на гражданите”. Проектът бе в посока трансграничните взаимоотношения като Унгария тогава беше домакин, с участие на представители от двойките страни – България / Сърбия , Словакия / Унгария, Словения / Италия, Латвия / Литва , Португалия / Испания – https://kostinbrod.bg/archives/46427

Делегацията осъществи контакти и посети населеното място Чокакьо / Csókakő/ в областния център Мор, където българската следа бе издирена и ще бъде разказана и на нашите граждани от община Костинброд в следваща публикация.

Делегацията от представители на община Костинброд в Република Унгария се реализира с лични средства на самите участници в нея, без да се използва европейско, държавно или общинско финансиране.

 

2347 посещения общо 1 посещения за деня
По дирите на българската следа в Република Унгария