Преустановява се дейността на СЛИВНИШКИТЕ МАРШРУТКИ!!! Уведомяваме жителите и гостите на община Костинброд, че превоз на пътници по маршрутна линия София-Сливница, преминаващи през Първи район на град Костинброд, няма да се осъществяват!

Маршрутните разписания по линия София – Сливница са утвърдени през 20.02.2007 година. Към настоящия момент изпълнението на автобусната линия се изпълнява съгласно договор между възложител – Столична община и изпълнител – „Юнион Ивкони“.

Срокът на договора между възложителя – Столична община и изпълнителя, относно така наречените „сливнишки маршрутки“ е преустановен! Няма нов договор между фирмата и Столична община!

До настоящия момент, в който преустановиха своята дейност сливнишките маршрутки, преминаваха през град Костинброд: Първи район, бул. „Йордан Йовков‘, ул. „Обединена“, село Петърч/до град Сливница и обратно.

Община Костинброд не може да осъществи контрол на превозвачи, на които възложител е Столична община. Към настоящия момент община Костинброд е уведомила „Общински превози-Костинброд“ ЕООД да изпълняват стриктно маршрутните разписания по линия Nº3 /София-Драговищица-София/ от квотата на община Костинброд за обезпечаване на нормалния превоз на пътници от Първи район на град Костинброд.

Въпреки че община Костинброд няма никакво отношение относно възлагането и изпълнението на автобусна линия София – Сливница, като представители на местното самоуправление чувстваме ангажираност за възникналата ситуация, тъй като са засегнати граждани на община Костинброд, ползващи сливнишките маршрутки и поради тази причина с настоящото уведомление желаем да внесем яснота по възникналата ситуация.

Призоваваме гражданите от Първи район на град Костинброд да използват обществения транспорт по регламентираната линия София-Драговищица-София и да чакат транспорт на оказаните спирки от общината!

Гражданите, използващи така наречените „маршрутки“ по ул. „Йордан Йовков“ да се насочат към регламентираните спирки на общинския транспорт на ул. „Славянска“ и ул. „Обединена“, а гражданите чакащи по ул. „Александър Стамболийски“, Първи район да се насочат към спирките на общински транспорт по „Ломско шосе“ и спирка „Белица“, Първи район“.

19011 посещения общо 8 посещения за деня
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!! ДО ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД!