Днес на 16.12.2015г.  кмета на община Костинброд г-н Трайко Младенов заедно с началник на отдел „ФСД“ г-жа Анита Кръстанова в Министерството на труда и социалната политика подписаха Договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма : „Развитие на човешките ресурси“.

 

3225 посещения общо 2 посещения за деня
Подписване на “Договор за безвъзмездна финансова помощ”