На 10 декември в малкия салон на читалище „Иван Вазов“ Българска фондация Биоразнообразие гостува в Костинброд с фотоизложбата „Невероятната Беласица“, подредена в малкия салон на Народно читалище „Иван Вазов – 1947“.

На изложбата присъстваха кмета на община Костинброд г-н Трайко Младенов и зам.кмета на община Костинброд г-н Любен Кънчев.

Г-н Младенов изказа своето възхищение от изложбата, подчерта нейната значимост и заяви твърдото си намерение община Костинброд активно да сътрудничи на Българска фондация Биоразнообразие за бъдещи общи проекти, които се отнасят до биоразнообразието в община Костинброд.

Изложбата съдържа 45 фотографии на планината Беласица и околностите й, правени в три държави – България, Гърция и Македония и представят природата на планината, нейните хора, както и разнообразните възможности за туризъм в района.“

2534 посещения общо 2 посещения за деня
Фотоизложба „Невероятната Беласица“