Публична покана

Документация и приложения

Публикация в АОП

Публична покана подписана

Съобщение за информация до медиите

12.01.2016
Разяснение

29.01.2016
Протокол 1

02.03.2016
Протокол 2

Протокол 3

Решение

07.03.2016
Договор и приложения

19.04.2016
Информация за извършени плащания

04.08.2016
Информация за плащания

19.09.2016
Информация за плащания

17.10.2016
Информация за извършени плащания

17.11.2016
Информация за извършени плащания

19.12.2016
Информация за извършени плащания

18.01.2017
Информация за извършени плащания

12.05.2017
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ към Договор -№27/07.03.2016г.

4585 посещения общо 1 посещения за деня
ПП – 2016 – 1 Избор на изпълнител за „Периодични доставки на канцеларски материали и офис консумативи по заявка на възложителя за нуждите на Общинска администрация Костинброд с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на офис консумативи за Общинска администрация Костинброд „; Обособена позиция № 2: „Доставка на канцеларски материали за Общинска администрация Костинброд“