На 31май 2016 г., в Народно читалище „Иван Вазов“ – малък салон, град Костинброд, се състоя встъпителна пресконференция по повод представянето на проект „Нова възможност за независим живот”, изпълняван от община Костинброд по договор BG 05M9OP001-2.002-0233-С001, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. (ОПРЧР) по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 05M9OP001-2.002 „Независим живот”.

Участие в пресконференцията взеха: Любен Кънчев – заместник-кмет на община Костинброд; екипа на проекта: Ангел Милчев- ръководител проект, Ивета Иванова-Димитрова- координатор, Невена Колева- счетоводител; Павлин Аврамов-Началник отдел „Оперативни програми и проекти"; Даниела Чирийска- експерт по процедура „Независим живот“; общински служители; представители на местните медии и  граждани.

Заместник-кметът Любен Кънчев и ръководителят на проекта Ангел Милчев поздравиха присъстващите със стартирането на най-новия проект в социалната сфера, като подчертаха, че сред най-важните приоритети на Общинското ръководство винаги е било осигуряване на подкрепа на всеки един гражданин, особено ако той се намира в тежък за него момент.

В хода на срещата бяха представени експертите, който ще работят по успешното реализиране на проекта: ръководител – Ангел Милчев; координатор по проекта – Ивета Иванова-Димитрова; счетоводител – Невена Колева; администратор –Видия Тодорова и специалист управление на човешки ресурси- Диана Димитрова.

Ръководителят на проекта Ангел Милчев, направи презентация на дейностите и на постигнатите резултати до момента. На пресконференцията бе дадена възможност да бъде изложено и мнението на личните асистенти, социалните асистенти и домашни помощници.

Заключителни думи за проекта бяха споделени от заместник-кметът Любен Кънчев, който изрази желание за развитие на услугите по този проект и занапред.

5096 посещения общо 1 посещения за деня
Пресконференция по проект BG 05M9OP001-2.002-0233-С001 “Нова възможност за независим живот”