Днес в малкият салон на НЧ „Иван Вазов“ гр.Костинброд се проведе мероприятие организирано от община Костинброд съвместно с Обединени Бизнес Клубове. Среща беше между общинското ръководство, бизнеса и представители на Обединени Бизнес Клубове. Срещата започна с изказване на г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд. Той се обърна с приветствие и уважение към всички присъстващи от общинското ръководство, към д-р Атанас Тенев – председател на общински съвет Костинброд, към г-н Веселин Халачев – председател на ОБК и Член на Борда на Директорите на ESBA, към г-жа Флоранс Вайсбрук – Директор Корпоративна социална отговорност  и  представителите от бизнеса с добре дошли. Той подчерта първо за културните меропиятия, които към днешна дата стават все повече и за последното което се състоя на 11.06.2016г. – изложба организирана от община Костинброд съвместно с „Фотографска академия“ на тема „Музиката в обектива“, която е и ще бъде до края на месеца в малкият салон на НЧ „Иван Вазов“. 

 Г-н Младенов каза, че бизнеса  за общината е особено важен, че  винаги общинското ръководство  помага и ще продължава да му помага. Днес той отново изрече своята любима фраза за бизнеса : „Ако сме на една магистрала, винаги ще освобождаваме най-бързата лента за бизнеса“. Г-н Младенов каза още : „Никога  не сме деляли бизнеса на малък,среден или голям. Никога не сме пречили на работата му, винаги сме помагали и ще помагаме в границите на законното. От страна на общинското ръководство и общинския съвет бизнеса има нашата подкрепа.“

Той спомена, че през есента на следващата среща на ОБК с бизнеса  всички заедно ще направим една голяма крачка към положително развитие.

Лекцията започна с „Добре дошли“ към всички и от г-н Халачев. В своята лекция той запозна всички присъстащи с изчерпателна информация как бизнеса може да получи шанс за безвъзмездна финансова помощ директно от Брюксел.

В своята обширна информация г-н Халачев даде информация за всеки различен бизнес как може да се кандидатства и по кой точен проект.

Европейската комисия предоставя възможност на всяко едно малко или средно предприятие да получи безвъзмездна финансова помощ директно от Брюксел в размер до 2.5 млн.евро на проект, чрез специалния инструмент за МСП на програма „Хоризонт 2020”.

Самите МСП могат да кандидатстват директно в Брюксел и по още 62 отворени към момента процедури по различни програми за безвъзмездна помощ, управлявани директно от Европейската комисия.

Специален акцент беше поставен върху възможностите за подкрепа развитието на туризъм, земеделие, индустрия и какво точно в община Костинброд може да се кандидатсва по коя мярка и кой проект в България.

 Г-н Веселин Халачев  – Председател на Сдружение за за подпомагане на малкия и средния бизнес – Обединени Бизнес Клубове и Член на Борда на Директорите на ESBA след приключването на презентацията даде възможност на представителите от бизнеса да зададът своите въпроси.

2833 посещения общо 1 посещения за деня
ОБЕДИНЕНИ ЩЕ УСПЕЕМ