Срещата беше инициирана от господин Трайко Младенов – кмет на община Костинброд и господин Владимир Джамбазов – кмет на община Долна баня, които помогнаха за организацията на събитието. Гостите бяха посрещнати с пита и шарена сол в клуба на домакините, където бяха подробно запознати с историята и традициите на нашата община.

След кратката беседа гостите посетиха изворите на р. Блато, Шияковският манастир „Св. Архангел Михаил“ и други забележителности на територията на общината. Срещата продължи в ресторант “Нива”, където беше организиран празничен обяд и богата програма от забавления.

Към мероприятието се присъединиха кмета на Община Костинброд Трайко Младенов, председателят на общинския съвет д-р Атанас Тенев и Даниела Станкова – общински съветник. Господин Трайко Младенов поздрави всички присъстващи, като каза, че тук няма гости и домакини, а само приятели. Той подчерта, че както той и кмета на Долна баня са приятели, така и те трябва да поддържат приятелски отношения.

Също така той пое ангажимент да съдейства за организиране на следваща среща между двата клуба, която да бъде проведена община Долна баня, където пенскионерки клуб „Люляк“ да се запознае със забележителностите на общината и с историята й.

3930 посещения общо 1 посещения за деня
На 02.07.2016 година по покана на пенсионерски клуб “Люляк” в гр. Костинброд гостуваха членове на пенсионерски клуб “Надежда” община Долна баня