С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Публично обсъждане на ОТЧЕТ на БЮДЖЕТ 2015 г.

Община  Костинброд организира Публично обсъждане на отчет на Бюджет 2015 година. Инициативата ще се проведе за четиринадесети пореден път. Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация и Закона за публичните финанси публичното обсъждане е въведено като задължителен етап при формиране, изпълнение и отчитане на бюджета. Публичното обсъждане на отчет 2015 г. ще се проведе на 19.07.2016г. /деветнадесети юли две хиляди и шестнадесета година/ от 15.00 /петнадесет/ часа в малкия салон на Народно читалище ,,Иван Вазов-1947” II район на града.

Община Костинброд Кани всички граждани, които се интересуват как са изразходени общинските средства да присъстват на публичното обсъждане. Материалите за публичното обсъждане са на разположение от 11 юли 2016г. на информационното табло в сградата на администрацията I етаж.

ОТЧЕТ 2015 – МЕСТНА ДЕЙНОСТ и ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ

2703 посещения общо 1 посещения за деня
Публично обсъждане на ОТЧЕТ на БЮДЖЕТ 2015 г.