Уважаеми дами и господа, жители на община Костинброд,
Общинска администрация Костинброд Ви уведомява, че във връзка с постъпила заповед, издадена от МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ И БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ с вх. № 24-00-224/21.12.2016 г. в общинска администрация Костинброд и на основание Заповед № РД-05-447/23.12.2016 година на кмета на община Костинброд се ЗАБРАНЯВА:
     – Провеждането на изложби, пазари или други събирания на домашни или други птици и свине в цялата страна.
     – Лова на пернат дивеч на територията на цялата страна.
     – Достъпа на външни лица и любителския риболов във водоемите и местата, обитавани от диви мигриращи птици.

За цялостна информация:

Заповед № РД-05-447/23.12.2016 година на кмета на община Костинброд;

Заповед № РД-11-2541/19.12.2016г. от МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ;

2118 посещения общо 2 посещения за деня
С Ъ О Б Щ Е Н И Е